תוספת חדשה לבית פרטי בצוקי ים

שימוש בפנאלים טרומים מפלדה

אוכלס 2017

כחלק מצוות התכנון בקפלינסקי אדריכלים