• Or Regev

קו, עיגול ואוסטאופתיה

בחודשים האחרונים אנחנו עובדים במרץ על פרויקט מיוחד ברעננה - קליניקה אוסטיאופתית אליה הגענו בעקבות פרויקט דומה שעשינו בלונדון.


עם תחילתו של תהליך התכנון, התבקשנו על ידי הלקוחות לנסות ולראות האם נוכל לשדרג את הלוגו המקורי של הקליניקה איתו עבדו עד לשלב הנוכחי, ולבדוק אפשרות לייצר משהו שילך בד בבד עם רוח הקליניקה החדשה אותה הם פותחים. הבחינה המחודשת של הלוגו איפשרה לנו, וללקוח, לבחון מחדש את המהות הקונספטואלית של עיצוב הקליניקה והחשיבה על המיתוג כחלק משפת העיצוב של המקום.

תהליך פירוק והרכבה מחדש של הלוגו, כשבבסיסו ההבנה כי מיתוג נכון וחכם יכול לשנות את תפיסת המוצר, השירות והמקום אותו מציע הלקוח, עזר לנו לחפש באילו אמצעים מופשטים ומוסכמים, אנחנו יכולים להגיע לתוצר עיצובי המשקף את רוח המקום.

בתחילת התהליך ניסינו לחשוב איך ניתן לשמר ככל הניתן את פורמט הלוגו הקיים, ולנסות לשלב בו קו ישר וקו עגול כחלק מתהליך החשיבה על רוח האוסתיאופתיה.
שימור עקרונות הלוגו הקיים- תוך חשיבה על עקרונות הטיפול

לאחר ניסיונות רבים, הבנו כי עלינו לפרק עוד יותר את המהות, ואת הלוגו, ולנסות לייצר משהו חד משמעי ופשוט המבטא את הפעולה הטיפולית עצמה, ובכך לתמצת את מהות המקום.

חשבנו על שימוש בקו האופק שמביא לידי ביטוי את האינסופיות. המתח שמייצג הקו, מייצג בעינינו את עמוד השדרה, השלד המבטא יציבות אך גם פתיחות והרפיה.

מנגד - חשבנו על הכוחות הפועלים על אותו האופק – השמש המבטאת מרכז כובד, כוח, מתכנס וממוקד.


פירוק והפשטה של מהות הטיפול בראייה קונספטואלית

מערכת היחסים בין הקו לעיגול המייצגת את מערך הכוחות בין הרפוי למתוח, ובין המיקוד לאינסופיות, הביאה אותנו לייצר לוגו המציג את מערכת היחסים ביניהם בצורה מופשטת - הקו כחלק המאוזן, קשיח, והעיגול כמקור הכוח המשפיע על ה"עצמות" הנוקשות ולוחץ עליהן.שילוב השם בלוגו, מייצר זהות למותג

יצירת הלוגו כחלק מתהליך המיתוג, היוותה נדבך חשוב בתהליך החשיבה הקונספטואלי שבא לידי ביטוי בסופו של דבר גם בעיצוב החלל. החל מארגון הפונקציות וכלה בצורניות ובבחירת החומרים. על אלה נרחיב בפוסט נפרד.


62 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול