בית עמיחי

מרכז יום לאוכלוסיה 

עם מוגבלות שכלית-רגשית

אוכלס 2016

כחלק מצוות התכנון בקפלינסקי אדריכלים